Dlaczego ludzie nie czytają artykułów i co zrobić, żeby czytali twoje z wypiekami na twarzy

Pisanie i publikowanie

utworzone przez

Spójrzmy prawdzie w oczy: wiele artykułów publikowanych na blogach jest żałosna. Ich autorzy popełniają mnóstwo strategicznych błędów, sprawiających, że tekstu po prostu nie da się czytać. Jakie to błędy i co zrobić, żeby twój następny artykuł był na najwyższym poziomie?

 

Dlaczego ludzie nie czytają większości artykułów?

Każdej akcji towarzyszy reakcja. Każdy czyn ma swoje konsekwencje. W przypadku pisania artykułów, jeden błąd pociąga za sobą kolejne. W efekcie mamy do czynienia z całą kaskadą błędów, biorącą swój początek z braku z góry zaplanowanej struktury.

Brak struktury

Wyobraź sobie, że cały tekst tego artykułu został ułożony z drewnianych klocków z literkami. Teraz weź te klocki i rozrzuć po swoim pokoju. W rezultacie otrzymasz kompletny chaos, pomimo tego, że wszystkie składniki artykułu nadal będą obecne. Mózg potrzebuje struktury, żeby móc nadać sens informacjom. Tymczasem większość arty­ku­łów na blogach przypomina bałagan, jaki pozostawia po sobie na dywanie małe dziecko. Brakuje ramy, którą mózg mógłby wypełniać w miarę czytania. Brakuje przerw między aka­pi­tami. Brakuje rytmu. Kompletny brak struktury uniemożliwia lub bardzo utrudnia mózgowi nadawanie sensu temu, co widzi. I mózg bardzo szybko się tym męczy.

Brak specyfiki

Brak struktury zniechęci większość osób do czytania. W dzisiejszym świecie mamy tylko kilka sekund na przykucie uwagi odbiorcy. Jeżeli czytelnik nie zauważy na stronie niczego godnego zainteresowania, w następnej chwili już go nie będzie. I raczej nigdy nie wróci. Załóżmy jednak, że nie zniechęciłeś się brakiem struktury i postanowiłeś przebrnąć przez artykuł. Co w nim znajdziesz? Konsekwencją braku struktury jest brak określonych granic, które pozwoliłyby zachować spój­ność tematyczną tekstu. Nieskrępowany niczym autor zaczyna pisać o blogowaniu, potem przechodzi do moderowania komentarzy, potem pisze o kodzie HTML, który można używać w ko­men­ta­rzach. Potem pisze, że komentarze na blogu przypominają wymianę postów na Face­booku. To jeden z portali społecznościowych, a media społecznościowe są obecnie wyraź­nym trendem. Jednym z wielu trendów. Po chwili nie masz już bladego pojęcia, o czym faktycznie jest ten artykuł.

Brak wartości

I wreszcie myślisz sobie „Dość! Ten artykuł jest kompletnie bezwartościowy!”. Nie ma co się dziwić takiej reakcji. Bez ograniczenia się do specyficznego obszaru tematycz­nego i bez zachowania określonej struktury autor z łatwością daje się ponieść twór­czej pasji i rozpisuje się o mydle i powidle. Brak struktury sprawia, że artykuł nie jest spójny i precyzyjny w stopniu wystarczającym do tego, żeby czytelnik mógł zauważyć w nim jakąkolwiek wartość.

Obraz wymaga ram

Sztuki wizualne, takie jak malarstwo czy fotografia, a nawet rysowanie komiksów, wymagają od artysty zastosowania określonej kompozycji. To kompozycja decyduje w dużej mierze o jakości dzieła. Pisanie artykułów podlega podobnym prawom.

Struktura pomaga autorowi pisać

Tak jak granice płótna pomagają artyście malarzowi stworzyć spójną kompozycję, tak z góry określone ramy artykułu pomagają autorowi bloga pisać. Myśli są skupione na wypełnieniu wcześniej stworzonego szkieletu i nie uciekają na boki. Nie tworzą się żadne poboczne wątki. Treść jest zwarta, skupiona na jednym zagadnieniu, konkretna. Tworzenie szkieletu artykułu w postaci punktów i podpunktów jest najlepszą metodą uzyskania wartościowego tekstu przy jednoczesnym znacznym przyspieszeniu pracy. Mózgowi dużo łatwiej jest wypełniać istniejącą strukturę, ponieważ uzupełnianie wzorców jest dla niego natu­ral­nym procesem. Do tego, między innymi, został stworzony.

Struktura zmusza do zachowania dyscypliny

Dysponując określoną strukturą artykułu możesz z łatwością skupić się na zadaniu wypełnienia jej treścią. Od samego początku wiesz, co masz napisać, wiesz w którym miejscu, z góry znasz cel, który chcesz osiągnąć. Przez cały czas doskonale orientujesz się w stopniu zaawansowania pracy. Widzisz, jak daleko zaszedłeś ze swoją pracą i jak dużo jeszcze brakuje do końca. W ten sposób nie marnujesz energii ani czasu. Z łatwością utrzymujesz dyscyplinę.

Struktura pomaga mózgowi zrozumieć

Wracając na chwilę do rozsypanych po podłodze klocków z literkami, jak myślisz, czy ktokol­wiek byłby w stanie przeczytać ten artykuł, gdyby leżał w na podłodze w postaci chao­tycz­nie rozrzuconych kawałków? Mózg potrzebuje struktury, żeby nadawać sens informacjom i przyswajać je. Litery muszą być ułożone w wyrazy, wyrazy w zdania. Musi zostać zachowana interpunkcja i gra­matyka. Ponadto, musi zostać stworzona logiczna struktura informacji przekazywanych za pomocą liter, słów, zdań, akapitów i nagłówków.

Jak szybko stworzyć dobry, wartościowy artykuł?

W biznesie konsultingowym, jakim jest MLM, wykorzystujemy bloga do zbudowania wizerunku eksperta w określonej branżowej niszy. Głównym celem, jaki powinien realizować dobry, war­toś­cio­wy artykuł, jest udowodnienie czytelnikowi naszego profesjonalizmu, demonstrując poziom naszych kompetencji. Możemy osiągnąć ten cel tylko w jeden sposób – oferując w artykule rozwiązanie palącego problemu swojego idealnego klienta lub współpracownika.

Zdefiniuj problem

Problemy przyciągają uwagę jak magnes. Wykrywanie i ocenianie potencjalnego zagrożenia lub poszukiwanie rozwiązań dla wcześniej zauważonych problemów jest naturalną, uwarunkowaną biologicznie, funkcją umysłu. Oznacza to, że jeśli dobrze znamy problemy trapiące naszych docelowych klientów lub współpracowników, możemy je wykorzystać do przyciągnięcia uwagi tych czytelników, na których najbardziej nam zależy. Pierwsza część artykułu musi precyzyjnie definiować problem. Im lepiej jesteś w stanie ów problem sprecyzować, tym lepszy uzyskasz efekt. Jasno i wyraźnie przedstawiony problem stanowi magnes przyciągający uwagę czytelnika, który szuka rozwiązania tego problemu. Jest również podstawą do napisania doskonałego nagłówka lub tytułu artykułu.

Rozmontuj problem na części pierwsze

Jeśli zapytałbym cię o numer telefonu, to z dużym prawdopodobieństwem podyktowałbyś mi go w rozbiciu na trzy lub cztery części. Umysł ma ograniczone możliwości przetwarzania informacji. Mózg przetwarza informacje sekwencyjnie, w małych porcjach, dlatego powinieneś ułatwić mu zadanie, jeśli chcesz napisać dobry artykuł. Weź na warsztat swój problem i wyodrębnij z niego trzy szczegółowe punkty. Następnie każdy z tych punktów rozbij na kolejne trzy.

Rozwiąż problem

Pisząc artykuł powinien przyświecać ci jeden cel: przekazanie czytelnikowi wymiernej wartości w postaci wskazania rozwiązania trapiącego go problemu, którego definicję zawarłeś w tytule oraz pierwszej części artykułu. Artykuł może mieć strukturę, może być wystarczająco specyficzny, lecz jeśli nie oferuje oczy­wis­tej korzyści osobie, do której go kierujesz, jest właściwie bezwartościowy. Rozwiązując problem w praktyczny, możliwy do wykorzystania sposób, realizujesz jedno­cześ­nie cel przyświecający blogowi – kształtujesz wizerunek eksperta i lidera, zawiązujesz relację opartą na zaufaniu, uzyskujesz referencje i zwiększasz zasięg, gdy zadowoleni czytelnicy udostępniają twój artykuł swoim znajomym.

Ściągnij szablon artykułu

Przygotowałem dla ciebie szablon artykułu w formacie RTF. To plik tekstowy, który można otworzyć niemal w każdym edytorze tekstu takim jak Microsoft Word, Open Office Writer lub Dokumenty Google. Ściągniesz go wpisując imię oraz adres email poniżej.

word-doc-icon 
Imię:
Email:
 
Wyzerowanie Hasła
Proszę wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz nowe hasło na maila.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This